สยามคูลอินเตอร์ เนชัลแนล

Siamcool International
     

             สยามคูล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ที่จังหวัดราชบุรี โดยมี คุณประดิษฐ์ ฤกษ์พิศุทธิ์ เป็นประธานบริษัท บริหารงานและจัดการโรงงาน ปัจจุบันมีพนักงานรวมถึง วิศวกร และช่าง ทั้งสิ้น 150 คน รายได้จากการดำเนินการบริษัทฯ ปีละไม่ต่ำกว่า 1 ร้อยล้านบาทสำหรับตลาดในประเทศ สยามคูลผลิต และจัดจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรายใหญ่ให้กับโรงงานผู้ผลิตรายย่อย ทั่วประเทศมา เป็น ระยะเวลาถึง 21 ปีแล้ว งานหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของโรงงาน เป็นงานทางด้านการผลิตโครงสร้างเหล็กทุกประเภทที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ โรงงานมี เครื่องจักร ขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับปริมาณความต้องการ ของลูกค้าที่มีเป็นจำนวนมาก การสั่งซื้อแผ่นเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบคุณภาพ เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการ ผลิตของโรงงานมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 3,000 ตัน ต่อปีในปี


นโยบายคุณภาพ

เราจะมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง และส่งมอบตรงเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า


วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตเครื่องปรับอากาศ และระบบทำความเย็น"


แนะนำธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ:                      ผู้ผลิตบริษัท เอาท์ซอร์ซ        

สถานที่ตั้ง:                            ราชบุรี , ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์หลัก:                    งานโลหะแผ่น ความหนา 0.7-3.0 มิลลิเมตร       

รวมพนักงาน:                        140 - 160 คน       

รายได้รวมประจำปี:              80 ล้านบาท - 100 ล้านบาท     

ปีที่ก่อตั้ง:                                พ.ศ. 2539                   

เครื่องหมายการค้า  :             SCI

ขนาดโรงงาน  :                       6,500 ตารางเมตร

สถานที่ตั้งโรงงาน:                 49 หมู่ 14 ตำบล ปากแรต อำเภอ บ้านาโป่ง จังหวัด ราชบุรี ประเทศไทย

กำลังการผลิต :                      เหล็ก 3000 ตัน / ปี

 

มาตรฐานการบริหาร